Pelletikatlad Pelletstar 10-60

Valikus katlad võimsusega 3,5 kW- 60 kW

HERZ-pelletstar 10/20/30/45/60, aastaid turul olnud terves euroopas tänu oma kõrge efektiivsuse, lihtsa käsitluse ja modernse disaini poolest.

HERZ Pelletstari eelised:

● Kõrge kasutegur

● Automatiseeritud kütmine

● Täisautomaatne põlemisresti- ja soojusvahetuspindade puhastus

● Täisautomaatne põlemisresti õhuvõtuavade puhastus, mis tagab optimaalse põlemise

● Sujuv võimsuse reguleerimine

● Optimaalne töökindlus

● Effektiivne soojusisolatsioon

● Minimaalne ruumivajadus tänu kompaktsele konstruktsioonile

● Automaatne pelletite etteanne, võimaldab kasutada erinevaid mahuti süsteeme

Tänu sisse ehitatud lambdaandurile jälgitakse permanentselt suitsugaase, mille tulemusena hoitakse põlemisprotsess ideaali lähedal, mis tagab omakorda minimaalseima keskkonna saaste. Lambdaandur juhib primaar- ja sekundaarõhu koguseid ning samuti kütuse etteannet nii, et isegi osalisel koormusel on tagatud kütuse puhas ja efektiivne põlemine. Ka kõikuva kütuse kvaliteedi juures on tagatud väiksem kütuse vajadus ja minimaalsed põlemisheitmed.

Suitsugaaside soojusvahetit puhastakse automaatselt virbulaatorite liigutamisega (ülesse ja alla) ka katla töötamise ajal. Soojusvaheti ei vaja eraldi käsipuhastust.  Püsivalt puhas soojusvaheti tagab katlale kõrge kasuteguri ja vähendab kütuse kulu.  Integreeritud kergesti välja võetavad tuhakastid lihtsustavad tuha eemaldamist katlast.

Lihtne, moderne ja mugav kasutajaliides

  • Käepärane menüü ja lihtne paigutus
  • Võimalik juhtimine läbi nutitelefoni ja arvuti
  • Andmete edastus ja tarkvara uuendused läbi USB-pulga