■ Madalad käituskulud tänu kõrgele kasutegurile (COP, Coefficient of Performance) vastavalt standardile EN 14511: kuni 4,8 B0/W35

■ Monovalentne režiim ruumide kütmiseks ja tarbevee soojendamiseks

■ Maksimaalne pealevoolutemperatuur tarbevee mugavusfunktsiooni puhul kuni 60 °C

■ Vähese müra ja vibratsiooniga tänu optimeeritud helitasemega seadmekonstruktsioonile

■ Madalad ekspluatatsioonikulud igas tööpunktis ja maksimaalne efektiivsus tänu uuenduslikule elektroonilise paisumisventiiliga

(EEV) RCD-süsteemile (Refrigerant Cycle Diagnostic System)

■ 2-astmelisel variandil (tüüp BW+BWS):Suurim valikuvõimalus ka erineva võimsusega moodulite kombineerimisega Lihtsam paigaldamine tänu väiksematele ja kergematele moodulitele

■ Kergesti käsitsetav teksti- ja graafikanäitudega automaatikaplokk Vitotronic välistemperatuuripõhise kütterežiimi ning jahutusrežiimi„natural cooling“ ja „active cooling“ jaoks

■ Kaskaadide moodustamisega on võimalik võimsust suurendada: 21,2 kuni 428,0 kW

■ Fotoelektriliste süsteemide poolt toodetud omatarbeelektri optimeeritud kasutamine

■ Internetiühendus Vitoconnectiga (lisatarvik), seadme käsitsemiseks ja hoolduse läbiviimiseks Viessmanni rakendustega